zondag 7 mei 2017

Verslag paasreis 2017

Tijdens de Paasvakantie reisde een beperkte groep naar Wit-Rusland.
Van 27 maart tot 3 april werden in het bijzonder onze Wit-Russische BelBel.eu medewerkers bezocht.
Hieronder op de foto v.l.n.r. Rik, Mihail, Annick, Clava, Gjenna en Anna. 
Onze medewerkers aldaar zorgen er mede voor dat er humanitaire projecten kunnen gerealiseerd worden.
Tijdens ons verblijf bezochten we ook het schooltje in Zabalotche.
Het departement onderwijs heeft het sportzaaltje in Zabalotche afgekeurd. De houten vloer is rot en is een gevaar voor de kinderen. De kinderen mogen er geen gebruik meer van maken.
Na de gezondheidsvakanties van de komende zomer reizen een 8-tal BelBel.eu medewerkers naar Zabalotche om de houten vloer te vervangen.
Het ganse project wordt bekostigd door onze vereniging Tsjernobylkinderen vzw - werkgroep BelBel.eu.

maandag 1 mei 2017

Rommelmarkt en ontbijt t.v.v. BelBel.eu

Op 25 maart laatstleden werd een eerste indoor-rommelmarkt georganiseerd door onze vereniging. Deze vond plaats in het ontmoetingscentrum 't Kasteeltje in Zandvoorde bij Oostende. Het was een mooie, zonnige dag. Er waren heel wat standhouders en bezoekers. Standhouders en bezoekers waren tevreden over dit evenement.
Op 26 maart werd er op dezelfde locatie een ontbijt georganiseerd. Er waren 120 inschrijvingen. De deelnemers konden in een mooi versierde zaal uitgebreid ontbijten in een aangename, rustige sfeer. Ook burgemeester Johan Vande Lanotte was van de partij. Iedereen ging met een goed gevulde maag en een tevreden gevoel huiswaarts. Hieronder vind je een sfeerbeeld.
Wellicht zullen deze activiteiten volgend jaar opnieuw georganiseerd worden.

zaterdag 25 maart 2017

Russische taal leren

De moedertaal van onze Wit-Russische gastkinderen is Russisch. Daarnaast leren ze ook Wit-Russisch op school.
Wil je graag een woordje Russisch leren? Op onze blog vind je een woordenlijst met Russische woorden. Russische woorden worden met andere lettertekens geschreven dan ons alfabet. Daarom vind je naast de Russische schrijfwijze ook de Nederlandse schrijfwijze terug. Op die manier kom je te weten hoe een woord uitgesproken wordt. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de pictogrammen om te communiceren met anderstaligen.
Wist je trouwens dat sommige Russische woorden  op dezelfde manier worden uitgesproken als Nederlandse woorden? Een voorbeeld hiervan is 'stoel'. Maar de Russische schrijfwijze is natuurlijk wel anders. Andere woorden zoals 'ja' hebben een heel andere betekenis in het Russisch. Ben je benieuwd? Ga dan gerust een kijkje nemen in de woordenlijst.
Indien je vragen of opmerkingen hebt over de woordenlijst, dan vernemen we dat graag. Stuur een mailtje naar info@tsjernobylkinderen.be.
'SPASIEBA' (dank u)

maandag 6 maart 2017

Nieuw humanitair project van BelBel.eu

Tijdens een bezoek aan het Wit-Russische dorpje 'Zabalotche', werd vastgesteld dat de vloer van de sportzaal in zeer slechte staat was. De schoolkinderen kunnen daardoor de sportzaal nog nauwelijks gebruiken. Onze werkgroep BelBel.eu heeft besloten om een nieuwe planken vloer aan te kopen en te plaatsen.
Om ons project te financieren werden er plankjes verkocht aan 10 euro per stuk. Ieder plankje stelt één vierkante meter vloer voor. De sportzaal is 150m² groot. Er werden dan ook 150 plankjes verkocht. De opbrengst van de plankjes (1500 euro) gaat integraal naar de aankoop van de planken vloer.
In samenwerking met onze vrijwilligers en de plaatselijke leerkracht houtbewerking zal de versleten vloer worden uitgebroken en vervangen. Deze werken zullen doorgaan in 2018. Eind maart wordt de precieze datum van de werken vastgezet.


donderdag 23 februari 2017

26 februari: bijeenkomst voor de gastgezinnen

Komende zondag gaat er om 10 uur een bijeenkomst door voor de nieuwe en bestaande gastgezinnen. Zoals steeds vindt dit plaats in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke (Vlamingveld). De gezondheidsvakanties die dit jaar gepland staan, zullen besproken worden. Voor de nieuwe gastgezinnen is het fijn om de ervaringen van bestaande gastgezinnen te kunnen beluisteren. Er zullen ook enkele nieuwtjes in verband met de volgende vakanties meegedeeld worden.
We hopen jullie allen opnieuw te ontmoeten.


maandag 13 februari 2017

25 en 26 maart: rommelmarkt en ontbijt t.v.v. humanitaire projecten - Belbel.eu

Op zondag 26 maart wordt er naar jaarlijkse gewoonte een ontbijt ingericht door Belbel.eu. De opbrengst van het ontbijt wordt integraal gebruikt om humanitaire projecten in Wit-Rusland te financieren. 
Het ontbijt gaat door in het Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje in Zandvoorde (Kasteelstraat 22 – Oostende) vanaf 8 uur.  De deuren gaan voor de vroege vogels open om 7u30. De medewerkers van Belbel.beu bieden u een verzorgd ontbijt aan. De prijs bedraagt 15 euro voor jongeren en volwassenen en 10 euro voor kinderen onder de 12 jaar.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar maureen.impincs@gmail.com of telefonisch (0479/76.90.19). Vermeld hierbij het aantal personen en eventueel uur van aankomst.  De betaling gebeurt het liefst vooraf op het rekeningnummer van vzw Tsjernobylkinderen. Hoop voor de Toekomst – BE86 0688 9375 0650. 
Op maandag 20 maart worden de inschrijvingen afgesloten. 

Dit jaar organiseren we ook een indoor-rommelmarkt. Heb je nog wat spullen staan die al jaren onaangeroerd blijven, dan kun je dit te koop aanbieden op de rommelmarkt. Deze vindt plaats op zaterdag 25 maart, eveneens in ’t Kasteeltje. Deelnameprijs is 10 euro. Standhouders kunnen vanaf 6u30 hun stand (3m) opbouwen.  De rommelmarkt gaat door van 8 uur tot 17 uur.
Inschrijving gebeurt via mail naar maureen.impincs@gmail.com of telefonisch (0479/76.90.19). Na inschrijving ontvangt u het intern reglement. Ook het inschrijvingsgeld voor de rommelmarkt kan betaald worden op het rekeningnummer van vzw Tsjernobylkinderen. Hoop voor de Toekomst – BE86 0688 9375 0650.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op één van deze activiteiten!

woensdag 4 januari 2017

Inschrijving als gastouder (zomer 2017)


De inschrijvingen om gastouder te zijn in 2017 wordt binnenkort afgesloten. Indien je komende zomer gastouder wenst te zijn, verwachten we je inschrijvingsformulier ten laatste tegen 15 januari e.k. Daarna worden de aanvragen administratief in orde gebracht. Vergeet zeker niet je attest goed gedrag en zeden (model 2) toe te voegen aan je aanvraag en alles tijdig door te sturen naar onze voorzitter.
Dank bij voorbaat,
Het bestuur.